Най-популярните мъжки професии

При избора на професия всеки мъж изпада в някакво умствено вцепенение – каква специалност е най-необходима на днешния пазар, ще бъде ли търсена и в бъдеще и ще може ли да изхранва семейството с нея.

Освен перспектива за кариера и висока заплата, специалността трябва да е обвързана с личните качества и да носи наслада по време на работния процес. Разбира се, почти всеки бизнес задължително предполага поне основни познания по западни езици и интернет технологии на добро равнище. Тези неща трябва да се вземат предвид при избора на професия в съвременното общество. Така че, какви квалификации и професии са най-популярни за мъжа и в същото време добре платени?

Специалист в областта на ИТ технологиите и интернет сферата

Не е новост за мъжете, че в съвременния свят, в самия връх на неговото технологично развитие, една от най-нужните и популярни мъжки професии са в сферата на ИТ технологиите.

Офис служител и рекламен мениджър

За мъжете работата в офис и рекламирането на продукти е доста лесно, защото на пазара на труда има голям брой длъжности в тази сфера. Длъжност от подобен тип може да се счита за добър старт в кариерата. Секретари, служители, мениджъри са нужни постоянно. Всичко, което е необходимо за започване на служба в повечето случаи, е работа с офис техника и познаване на основни компютърни програми.

Мъжете в сферата на търговията и икономиката

Една от най-разпространените длъжности е търговски представител. Доста добре платена работа, но и доста еднообразна. Мъжете, работещи в тази област се смятат за работохолици.

Строителство и инженерство

За работа в това поприще е необходима диплома за строителен специалист. Конкуренцията в сферата на строителството днес е доста голяма, т.к. това е една от най-популярните мъжки професии. Ето защо да се заеме висока позиция е много трудно.

Счетоводство и право

Търсена работа, но никой няма да предложи голяма заплата в самото начало. Човек трябва да се задоволи с малка печалба и да чака години за издигане в службата.

Мениджмънт

Понятието „мениджър” обхваща немалък брой длъжности. Заплатата на тези специалности варира в зависимост от бранша. За някои от професиите е необходимо завършено средно или специално образование.

Банково дело

Банките и почти всички големи фирми дават отлично заплащане за позициите, в зависимост от възможностите и получените знания по специалностите. Тук всичко зависи от завършеното образование.

Медицински работници и частни лекари

Лекарската професия е изключително желана и търсена. Именно сега е бумът в развитието на пластичната хирургия и сложните операции. За една от най-добре заплатените професии в сферата на медицината се счита стоматологията.

Туризъм

Не толкова стара професия, свързана с туризма и хотелиерството. Едно от основните изисквания е владеене на английски език.Коментари към новината

  • Смени картинката